Czym jest dofinansowanie z UE?

Pieniądze z Unii Europejskiej na dofinansowanie działalności gospodarczej mogą mieć formę niskooprocentowanych pożyczek lub dotacji.

Tych drugich jest coraz mniej. Pieniądze te pochodzą z różnych programów operacyjnych:

 • regionalnych programów operacyjnych (RPO),
 • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),
 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

i są udostępniane przez instytucje regionalne (pośredników), różne w poszczególnych województwach.

Ogólny zarys wymogów i warunków w ramach danego programu operacyjnego jest podobny w całej Polsce, ale każda z instytucji udzielających finansowania ma pewne charakterystyczne zapisy i warunki. Różnią się one między sobą w poszczególnych województwach. Czasem te różnice mogą być dla przedsiębiorcy bardzo istotne, np. czy można otrzymać pożyczkę tylko na cele bieżące lub jakie są wymagane zabezpieczenia na mniejsze kwoty pożyczki (do 50 czy do 100 tys. zł). Przykładem takich różnic może być 2 pośredników w tym samym województwie, w Wielkopolsce: WARP i TISE. Warp pozwala na przeznaczenie pożyczki Jeremie tylko na cele bieżące jako pomoc przedsiębiorcom w walce ze skutkami Covid, a TISE nie pozwala. W TISE jest to pożyczka inwestycyjna, gdzie 50% środków może być przeznaczone na cele bieżące bezpośrednio powiązane z finansowaną inwestycją. Takich pozornie drobnych różnic bywa sporo.

O pożyczki i dotacje można ubiegać się samemu bezpośrednio w instytucjach udzielających tych instrumentów i wtedy nie ponosi się żadnych dodatkowych kosztów. Można też skorzystać odpłatnie z pomocy doradcy finansowego przy pisaniu wniosku.

Zarówno dokumentacja, jak i proces decyzyjny są dłuższe i bardziej pracochłonne niż przy ubieganiu się o kredyt bankowy, ale też koszt finansowania jest znacznie niższy.

Tu znajduje się źródło sporej wiedzy o aktualnie dostępnych pożyczkach i dotacjach w podziale na województwa: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa

Informacji można też szukać w miejscowych Urzędach Pracy, Urzędach Marszałkowskich i w Lokalnych Grupach Działania (LGD) na obszarach wiejskich.

Pożyczki niskooprocentowane Jeremie

Poniższe warunki podane dla przykładu dotyczą Wielkopolski i pożyczki udzielanej poprzez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – WARP Sp. z o.o.

 • dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego,
 • dla firm negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – dodatkowe rozwiązania,
 • kwota pożyczki do 500.000,00 zł,
 • oprocentowanie od 0,19% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty,
 • nie jest wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy,
 • okres spłaty do 84 miesięcy,
 • karencja podstawowa w spłacie kapitału do 6 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki),
 • karencja dodatkowa w spłacie kapitału do 6 miesięcy (wydłuża okres spłaty pożyczki)
 • wakacje kredytowe do 6 miesięcy (wydłuża okres spłaty pożyczki)
 • szeroki wachlarz możliwych do wyboru zabezpieczeń,
 • dla firm działających powyżej 6 miesięcy możliwe jest otrzymanie pożyczki do 50.000,00 zł tylko pod weksel własny in blanco, powyżej tej kwoty 1 poręczyciel z dochodem min. 2500 zł netto na każde 50 tys. zł pożyczki, lub samochód – 50% wartości z polisa AC, lub inne
 • pożyczka z przeznaczeniem na finansowanie celów inwestycyjnych, kapitału obrotowego, kosztów bieżącej działalności (dla firm negatywnie dotkniętych skutkami COVID-19, tylko do 30.06.2021),
 • termin wydatkowania i rozliczenia środków z pożyczki od 180-330 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki.

Z pożyczki można sfinansować cele inwestycyjne, kapitał obrotowy, a firmy dotknięte negatywnymi skutkami COVID-19 mogą otrzymać pożyczkę również na koszty bieżące.

 • dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego,
 • dla firm negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – dodatkowe rozwiązania,
  kwota pożyczki do 2.300.000,00 zł,
 • oprocentowanie od 0,19% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty,
 • nie jest wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy,
 • okres spłaty do 120 miesięcy,
 • karencja podstawowa w spłacie kapitału do 8 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki),
 • karencja dodatkowa w spłacie kapitału do 6 miesięcy (wydłuża okres spłaty pożyczki),
 • wakacje kredytowe do 6 miesięcy (wydłuża okres spłaty pożyczki),
 • szeroki wachlarz możliwych do wyboru zabezpieczeń,
 • dla firm działających powyżej 6 miesięcy możliwe jest otrzymanie pożyczki do 50.000,00 zł tylko pod weksel własny in blanco,
 • pożyczka z przeznaczeniem na finansowanie celów inwestycyjnych i kapitału obrotowego (tylko do 30.06.2021),
 • termin wydatkowania i rozliczenia środków z pożyczki od 180-330 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki.

Pożyczka klasyczna dla krótko działających na rynku firm

Niżej opisana pożyczka dotyczy Wielkopolski i jest przeznaczona dla firm, które nie dostaną finansowania w banku ze względu na krótki okres działalności. To jest jej główna korzyść. Mają one oprocentowanie podobne do bankowego. Spłata pożyczki następuje w miesięcznych ratach.

Tu znajdują się szczegóły:
ttp://warp.org.pl/oferta/pozyczki-2/klasyczna/pozyczka-klasyczna-2/

Dotacje

Od 2021 r. pojawiają się nowe programy operacyjne, w których wiodącą rolę będą odgrywać pożyczki, a nie dotacje. Będzie więc ich znacznie mniej niż dotychczas i będą koncentrowały się głównie na innowacjach i tzw. inteligentnych specjalizacjach, czyli takich gałęziach gospodarki, których rozwój promuje Unia Europejska.

O dostępnych dotacjach najłatwiej znaleźć informacje tutaj:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa

Dodatkowo w 2021 r. będą pojawiały się nowe nabory na dotacje na kapitał obrotowy w poszczególnych województwach, przeznaczone dla firm, które ucierpiały w wyniku Covid. Informacji szukaj w instytucjach pośredniczących i Urzędzie Marszałkowskim swojego województwa. Każdy ma przeznaczoną do tego specjalną infolinię.

Dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy szukać w lokalnych Urzędach Pracy, w instytucjach pośredniczących oraz w Lokalnych Grupach Działania (LGD), czyli poza dużymi miastami. LGD to stowarzyszenia kilku gmin, w każdym województwie jest ich po kilkadziesiąt. Trzeba być zameldowanym lub zamieszkiwać w gminie należącej do LGD, które przeprowadza właśnie nabór.

Nadal będą dostępne dotacje na dokształcanie. Szkoleń i studiów wyszukuje się tylko i wyłącznie w Bazie Usług Rozwojowych PARP, która znajduje się tutaj:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj