Oferta leasingowa dla rolników

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się ze sporymi inwestycjami i wydatkami. Z tego też powodu posiadacze ziemi i osoby zajmujące się uprawą roli mogą nieco wspomóc swój budżet, decydując się na leasing ciągników czy pozostałych maszyn rolniczych. W tym przypadku najlepsza możliwość to leasing operacyjny (PLN i EUR), leasing zwrotny lub pożyczka leasingowa.

Przykładowe warunki finansowe:

  • dotyczy przedmiotów nowych i używanych,

  • przedmioty do 3 lat traktowane są jako NOWE pod kątem kosztów leasingu,

  • minimalny okres finansowania w leasingu to 2 lata, maksymalny różni się w zależności od przedmiotu umowy. Dla pojazdów wynosi on 7 lat (wiek pojazdu + okres leasingu maksymalnie 10 lat), natomiast dla maszyn i urządzeń rolniczych – w zależności od rodzaju – akceptowany wiek to 7 lat (w przypadku dotacji z ARiMR i kombajnów – 10 lat), wiek przedmiotu dodany do okresu leasingu nie może przekroczyć ok. 13-15 lat,

  • minimalny okres finansowania w pożyczce – bez ograniczeń, maksymalny dla nowych pojazdów to 10 lat, dla używanych – 8 lat, dla maszyn i urządzeń – jak przy leasingu (13-15 lat),

  • procedura uproszczona w przypadku pojazdów do 3,5 t,

  • możliwy harmonogram sezonowy,

  • minimalna kwota leasingu to 10 tys. zł netto, przy pożyczce 10 tys. zł brutto,

  • przy cesji umowy z ARiMR uruchomienie umowy na podstawie wniosku o ustanowienie cesji zatwierdzonej przez ARiMR (zniesienie wymogu dostarczenia dokumentu przyjęcia cesji do uruchomienia),

  • minimalny wkład własny od 0%, im starszy przedmiot leasingu i większa kwota finansowania, tym opłata wstępna większa,

  • zawiera atrakcyjne produkty ubezpieczeniowe (komunikacyjne, mienia oraz Agro Casco).

Leasing maszyn rolniczych, Wielkopolska | Dorota Krajewska-Roszyk