Czym jest leasing zwrotny?

Jest to warte rozważenia rozwiązanie na zwiększenie płynności. Uwalnia gotówkę zamrożoną w aktywach firmy, którą można przeznaczyć na inne istotne potrzeby, np. zakup na gotówkę przedmiotu, którego nie można wziąć w leasing, nagła okazja do zakupu zapasów z atrakcyjnym rabatem, czy płatność innych istotnych zobowiązań, takich jak ZUS, US, do dostawców czy pracowników w trudniejszym płynnościowo okresie co miało miejsce np. po wybuchu epidemii Covid. Jednocześnie będziesz mieć koszty. W leasing zwrotny można wziąć nawet pojazd/ urządzenie już całkowicie zamortyzowane.

Leasing zwrotny sprawdzi się również kiedy chcemy zakupić rzadki/ nietypowy pojazd/ urządzenie od zagranicznego, być może nieznanego w Polsce dostawcy. Wtedy możemy kupić go za gotówkę i odsprzedać firmie leasingowej, biorąc normalny leasing operacyjny. Dzięki leasingowi zwrotnemu uwalniamy zamrożoną w środkach trwałych gotówkę i możemy ją przeznaczyć na inne cele, w tym na kolejne zakupy inwestycyjne.

Jak w praktyce wygląda leasing zwrotny?

Możesz sprzedać wybrane środki trwałe, które posiadasz (samochody, maszyny i urządzenia) firmie leasingowej i wziąć je z powrotem w użytkowanie w leasingu. Firma leasingowa zapłaci Ci za nie gotówkę, a Ty będziesz spłacał przedmiot leasingu w ratach. Przedmiot ten faktycznie nie zmieni swojego miejsca użytkowania, nadal będzie służył Tobie, jedynie formalnie zmieni się jego właściciel na firmę leasingową. Po okresie leasingu Ty ponownie staniesz się jego właścicielem.

Większość firm leasingowych oferuje leasing zwrotny tylko dla przedmiotów zakupionych w ostatnich 3-6 miesiącach, ale pojedyncze firmy leasingowe nie mają tego wymogu.

Co musisz zrobić, aby pozyskać gotówkę dzięki leasingowi zwrotnemu?

  • Zastanowić się co chcesz i możesz sprzedać firmie leasingowej. Wiadomo, że im droższy i nowszy będzie środek trwały, tym więcej otrzymasz gotówki.

  • Przygotować zdjęcia, specyfikację, fakturę proforma, dokumenty pojazdu oraz wypełnić wniosek.

  • Po akceptacji wniosku firma leasingowa przyśle do Ciebie rzeczoznawcę, który zweryfikuje cenę sprzedaży.

  • A potem pozostaje podpisać umowę i mądrze rozdysponować pozyskane pieniądze.

Leasing zwrotny, Poznań - Wielkopolska | Dorota Krajewska-Roszyk