Leasing dla nowych firm (start-upów)

Otrzymanie leasingu jest możliwe już od pierwszego dnia działalności firmy. Jednakże w tym przypadku wymagany jest znacznie większy wkład początkowy. I tak przykładowo dla firmy działającej przez okres krótszy niż 3 miesiące:

  • nowe pojazdy wymagają wynoszącej ok. 20% opłaty wstępnej (10% jeśli jest to kontynuacja działalności, np. przejście z pracy na etacie w danej branży do założenia własnej działalności),

  • na używane pojazdy, nowe i używane maszyny i urządzenia pożądane opłata wstępna wyniesie ok. 25% (15% przy kontynuacji działalności),

  • na maszyny i urządzenia na wysokie kwoty, czy spoza grupy pożądanych – opłata wstępna może wynieść nawet do 40%.

Opłata wstępna maleje wprost proporcjonalnie do czasu działania firmy, dlatego jeśli nie jest to niezbędne, warto poczekać ze wzięciem leasingu choćby pierwsze 3 miesiące.

Leasing dla młodych przedsiębiorców

Nie tylko leasing dla firmy od pierwszego dnia działalności działa na innych zasadach. Podobnie ma się rzecz z młodymi przedsiębiorcami. Do 25 roku życia leasingobiorcy, firma leasingowa oczekuje wyższej opłaty wstępnej i/lub dodatkowego zabezpieczenia np. w postaci poręczenia. Może to być nawet do 40% opłaty wstępnej albo 20% wraz z innym poręczycielem. Przykładowo leasing motocykla dla przedsiębiorcy poniżej 25 roku życia nie jest pożądany przez firmy leasingowe, które będą w tym przypadku żądały wysokiej opłaty wstępnej i/lub poręczenia osoby/firmy trzeciej.

Finalne warunki takiego leasingu będą w takich przypadkach zawsze zależeć od indywidualnej decyzji analityka.

Leasing od pierwszego dnia działalności - dla nowo otwartych firm | Dorota Krajewska-Roszyk