Co to jest leasing?

Leasing jest to wzięcie w użytkowanie potrzebnego przedsiębiorcy przedmiotu leasingu, płacenie za niego w miesięcznych ratach, aż do całkowitej spłaty jego wartości kiedy przechodzi na własność na użytkującego (przedsiębiorcę).

Najczęstszym rodzajem leasingu jest leasing operacyjny.

Raty mogą być równe lub sezonowe, czyli zmienne w zależności od miesiąca w roku, dla firm których biznes jest sezonowy.

Przewodnik dla zainteresowanych leasingiem

Przedsiębiorca wybiera przedmiot jaki jest mu potrzebny. Może to być samochód, maszyny, urządzenia, również drobniejszy sprzęt jak np. komputer. Dziś można wyleasingować już niemal wszystko, łącznie z urządzeniami do klimatyzacji czy sprzętem sprzątającym.
Następnie przedsiębiorca wybiera dostawcę tego przedmiotu, w tym również sam negocjuje cenę czy ustala wymogi techniczne i z fakturą proforma oraz specyfikacją przedmiotu (karta katalogowa/ karta produktu, czasem wystarczy nawet link do strony produktu) zgłasza się do firmy leasingowej. Dostawcą/ sprzedającym musi być inna firma, która wystawi fakturę.

Po akceptacji przedmiotu (szczególnie dotyczy to specjalistycznych maszyn i urządzeń lub wieku pojazdu) firma leasingowa prosi o podanie informacji o przedsiębiorcy potrzebnych do podjęcia decyzji o przyznaniu leasingu. Wypełnia się wniosek leasingowy lub podaje potrzebne informacje doradcy leasingowemu, który ten wniosek przygotuje za przedsiębiorcę. Ilość potrzebnych informacji nie jest duża, a sam proces jest dość prosty i szybki. Na pewno prostszy i szybszy niż przy ubieganiu się o kredyt w banku.

Każda firma leasingowa sprawdza bazy gospodarcze i dłużników przedsiębiorcy. Jeśli działalność ma formę jednoosobową (JDG) lub spółki cywilnej to również małżonka, jeśli jest wspólnota majątkowa.

Jeśli jest problem z BIK lub KRD przeczytaj tu >>

Brać w leasing można przedmioty nowe i używane, przy czym firmy leasingowe określają w swoich procedurach ilu letnie przedmioty akceptują. Jest tu dość duża rozbieżność, ale ogólna zasada jest taka, że nie bardzo stare. Maszyny po generalnych remontach mające wiek 15+ lat i jak najbardziej nadające się nadal do pracy nie będą akceptowane do leasingu.

Po przejściu procedury weryfikacyjnej i otrzymaniu decyzji leasingowej firma leasingowa zakupuje dla przedsiębiorcy wskazany przedmiot i oddaje go w użytkowanie przedsiębiorcy pozostając jego formalnym właścicielem do czasu spłaty leasingu. To „oddanie w użytkowanie” w praktyce wygląda tak, że samochód czy maszyna jadą bezpośrednio od sprzedawcy do przedsiębiorcy.

Oprócz oczywistej korzyści użytkowania samochodu, maszyny, czy urządzenia, na którą nie byłoby nas stać gdybyśmy mieli zakupić ją za gotówkę, są jeszcze korzyści podatkowe. Przedsiębiorca może całość raty leasingowej wliczyć sobie w koszty działalności. Przy samochodach są limity odliczeń (150 tys. zł dla samochodu o silniku spalinowym i 225 tys. zł dla samochodu o silniku elektrycznym). Dla maszyn i urządzeń nie ma takich limitów. Przedsiębiorca nie może natomiast amortyzować przedmiotu, ponieważ formalnie należy on do firmy leasingowej. To firma leasingowa amortyzuje przedmiot.

Wraz z opłaceniem ostatniej faktury leasingowej własność przedmiotu przechodzi na leasingobiorcę/ przedsiębiorcę.

Leasing jest bardzo popularną formą finansowania środków trwałych przez przedsiębiorców dlatego na rynku istnieje wiele firm, które oferują leasing. Większość z nich należy do banków, ale nie wszystkie. Firmy te różnią się między sobą szeregiem czynników, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla danego przedsiębiorcy: ceną, jakie i ilu letnie przedmioty akceptują, kwotami leasingu na jednego przedsiębiorcę, minimalną opłatą wstępną, ilością wymaganych dokumentów, ogólnymi warunkami umowy leasingu czy tabelą opłat i prowizji. Tych różnic w praktyce jest bardzo dużo. Doradca każdej z firm leasingowych będzie przedstawiał swoją z jak najlepszej strony.

 

Właśnie dlatego warto skorzystać z niezależnego doradcy/ brokera leasingowego, który współpracuje z wieloma firmami, ponieważ ma on szeroki pogląd na to co kto oferuje i czym różni się jedna firma od drugiej. I o ile nowy samochód w leasingu na 5 lat dla firmy z co najmniej rocznym stażem zaoferuje każda firma leasingowa, o tyle jeśli firma działa krócej lub potrzebuje specyficznego czy używanego urządzenia lub dłuższego leasingu okazuje się, że wybór firm leasingowych zawęża się. Dodatkową korzyścią z współpracy z takim niezależnym doradcą  leasingowym jest fakt, że jego wynagrodzenie pokrywa firma leasingowa, a nie przedsiębiorca, podobnie jak to ma miejsce przy ubezpieczeniach. Praca brokera leasingowego jest podobna do pracy brokera/ multiagenta ubezpieczeniowego w zakresie przedstawienia dostępnych ofert. Jeśli chodzi o przeprowadzenie całej transakcji i dopilnowanie szczegółów broker bierze wszystkie zadania na siebie, w tym również kontakt ze sprzedawcą przedmiotu leasingu. Przedsiębiorca nie musi się o nic martwić, ani specjalnie angażować swojego czasu.

Pożyczka leasingowa i leasing finansowy są „kuzynami” leasingu operacyjnego. Korzystamy z nich w szczególnych przypadkach, a mianowicie gdy kupujemy samochód na fakturę VAT marża lub gdy kupujemy przedmioty o innej stawce VAT niż 23%, np. w przypadku urządzeń medycznych gdzie VAT wynosi 8%. 

Czyli znów jest to zakup na raty potrzebnego nam przedmiotu, z tą różnicą, że to my jesteśmy jego właścicielem i to my go amortyzujemy, a w koszty dodatkowo odpisujemy część odsetkową miesięcznej raty, a nie całą ratę. 

Część firm leasingowych ma w swojej ofercie pożyczkę leasingową, a część leasing finansowy. W uproszczeniu możemy używać tych rozwiązań zamiennie, choć leasing finansowy ma dodatkową korzyść w postaci jednorazowego opłacenia z góry i odliczenia VATu, na czym niektórym przedsiębiorstwom może zależeć pod koniec kwartału czy roku.

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego nie obniżają zdolności kredytowej przedsiębiorcy!!!

Rodzaje Leasingu

Samochody osobowe i do 3,5 tony

Jest to najpopularniejsza i największa grupa przedmiotów leasingu i dlatego procedury leasingowe są tu najbardziej uproszczone.

Cechy charakterystyczne: 

  • samochody nowe i używane
  • bez wypełniania papierowego wniosku w niektórych firmach leasingowych
  • bez przedstawiania dokumentów finansowych do ok. 300 tys. zł dla nowych samochodów i do 150 tys. zł dla samochodów używanych
  • opłata wstępna: o ile przedsiębiorca działa na rynku od co najmniej roku możliwy jest leasing od 1% opłaty wstępnej, a nawet w niektórych przypadkach bez konieczności opłaty wstępnej (np. jeśli jest się stałym klientem firmy leasingowej i ona nas już zna)
  • najkrótszy możliwy leasing: 2 lata
  • najdłuższy: 7 lat, dla samochodów używanych: wiek pojazdu + okres leasingu do 12 lat
  • bez dodatkowego zabezpieczenia (zabezpieczeniem jest samochód należący do firmy leasingowej i jego ubezpieczenie przez użytkującego przedsiębiorcę)
  • transakcje w PLN i EUR
  • minimalna wartość transakcji – 10 tys. zł

Jeśli z jakiś powodów analityk firmy leasingowej uzna, że jest to konieczne może poprosić o dokumenty finansowe, podnieść opłatę wstępną czy zażądać dobezpieczenia umowy. W normalnych sytuacjach zdarza się to rzadko, ale np. przy młodym wieku przedsiębiorcy, po wybuchu pandemii Covid przy branżach mocno dotkniętych pandemią zdarzają się takie sytuacje.