Co to jest leasing?

Leasing to rodzaj stosunków cywilnoprawnych, zachodzących pomiędzy finansującym (leasingodawcą) a korzystającym, czyli leasingobiorcą. Prostymi słowy, jest to wzięcie w użytkowanie potrzebnego przedsiębiorcy (lub osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej) przedmiotu i płacenie za niego w miesięcznych ratach, aż do całkowitej spłaty jego wartości. Wtedy przedmiot ten przechodzi na własność z finansującego na użytkującego wraz z ostatnią ratą. Leasing to doskonała opcja na start własnej działalności. Z tego typu umów niezwykle chętnie korzystają również niewielkie, rozwijające się firmy, ale ogólnie jest bardzo popularny wśród wszystkich firm.

Przewodnik dla zainteresowanych leasingiem

Istnieje kilka rodzajów leasingu. Najczęściej można spotkać się z tak zwanym leasingiem operacyjnym, występującym w około 90% transakcji na rynku.

Następnie mamy leasing finansowy, często występujący obok (zamiennie) z pożyczką leasingową, o czym więcej tutaj: Co to jest pożyczka leasingowa i leasing finansowy?

W ramach w/w rodzajów możemy wyróżnić leasing z ratami równymi lub zmiennymi, czyli sezonowymi, dla przedsiębiorców mających biznes sezonowy, często wykorzystywany także przez rolników.

Wszystkie te 3 rodzaje finansowania są wykorzystywane przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Spotyka się także leasing przeznaczony dla osób prywatnych, inaczej nazywany leasingiem konsumenckim. Z powodu prostych procedur potocznie zwany także leasingiem na dowód lub na oświadczenie. Aby zawrzeć umowę tego typu, nie trzeba prowadzić działalności gospodarczej. Do zawarcia takiej umowy można podejść bez weksla i zaświadczenia o dochodach. Więcej o tym przeczytasz tu: leasing konsumencki.

Przedsiębiorca wybiera przedmiot, jaki jest mu potrzebny. Może to być samochód, maszyny, urządzenia, również drobniejszy sprzęt jak np. komputer. Dziś można wyleasingować już niemal wszystko, łącznie z urządzeniami do klimatyzacji czy sprzętem sprzątającym.

Następnie przedsiębiorca wybiera dostawcę tego przedmiotu, w tym również sam negocjuje cenę czy ustala wymogi techniczne i z fakturą proforma oraz specyfikacją przedmiotu (karta katalogowa/ karta produktu, czasem wystarczy nawet link do strony produktu) zgłasza się do firmy leasingowej. Dostawcą/ sprzedającym musi być inna firma, która wystawi fakturę.

Po akceptacji przedmiotu (szczególnie dotyczy to specjalistycznych maszyn i urządzeń lub wieku pojazdu) firma leasingowa prosi o podanie informacji o przedsiębiorcy potrzebnych do podjęcia decyzji o przyznaniu leasingu. Wypełnia się wniosek leasingowy lub podaje potrzebne informacje doradcy leasingowemu, który ten wniosek przygotuje za przedsiębiorcę. Ilość potrzebnych informacji nie jest duża, a sam proces jest dość prosty i szybki. Na pewno prostszy i szybszy niż przy ubieganiu się o kredyt w banku.

Każda firma leasingowa sprawdza bazy gospodarcze i dłużników przedsiębiorcy. Jeśli działalność ma formę jednoosobową (JDG) lub spółki cywilnej to również małżonka, jeśli jest wspólnota majątkowa.

Jeśli jest problem z BIK lub KRD przeczytaj tu: Leasing bez BIK.

Brać w leasing można przedmioty nowe i używane, przy czym firmy leasingowe określają w swoich procedurach ilu letnie przedmioty akceptują. Jest tu dość duża rozbieżność, ale ogólna zasada jest taka, że nie bardzo stare. Maszyny po generalnych remontach mające wiek 15+ lat i jak najbardziej nadające się nadal do pracy nie będą akceptowane do leasingu.

Po przejściu procedury weryfikacyjnej i podjęciu pozytywnej decyzji leasingowej firma leasingowa zakupuje wskazany przedmiot i oddaje go w użytkowanie przedsiębiorcy, pozostając jego formalnym właścicielem do czasu spłaty leasingu. To „oddanie w użytkowanie” w praktyce wygląda tak, że samochód czy maszyna jadą bezpośrednio od sprzedawcy do przedsiębiorcy.

Oprócz oczywistej korzyści użytkowania samochodu, maszyny, czy urządzenia, na którą nie byłoby nas stać gdybyśmy mieli zakupić je za gotówkę, są jeszcze korzyści podatkowe. Przedsiębiorca może całość raty leasingowej wliczyć sobie w koszty działalności. Przy samochodach są limity odliczeń (150 tys. zł dla samochodu o silniku spalinowym i 225 tys. zł dla samochodu o silniku elektrycznym). Dla maszyn i urządzeń nie ma takich limitów. Przedsiębiorca nie może natomiast amortyzować przedmiotu, ponieważ formalnie należy on do firmy leasingowej. To firma leasingowa amortyzuje przedmiot.

Wraz z opłaceniem ostatniej faktury leasingowej własność przedmiotu przechodzi na leasingobiorcę/przedsiębiorcę.

Leasing jest bardzo popularną formą finansowania środków trwałych przez przedsiębiorców, dlatego na rynku istnieje wiele firm, które oferuje to rozwiązanie. Większość z nich należy do banków, ale nie wszystkie. Firmy te różnią się między sobą szeregiem czynników, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla danego przedsiębiorcy: ceną, jakie i iluletnie przedmioty akceptują, kwotami leasingu na jednego przedsiębiorcę, minimalną opłatą wstępną, ilością wymaganych dokumentów, ogólnymi warunkami umowy leasingu czy tabelą opłat i prowizji. Tych różnic w praktyce jest bardzo dużo. Doradca każdej z firm leasingowych będzie przedstawiał swoją z jak najlepszej strony.


Właśnie dlatego warto skorzystać z niezależnego doradcy/ brokera leasingowego, który współpracuje z wieloma firmami, ponieważ ma on szeroki pogląd na to co kto oferuje i czym różni się jedna firma od drugiej. I o ile nowy samochód w leasingu na 5 lat dla firmy z co najmniej rocznym stażem zaoferuje każda firma leasingowa, o tyle jeśli firma działa krócej lub potrzebuje specyficznego czy używanego urządzenia, lub dłuższego leasingu okazuje się, że wybór firm leasingowych zawęża się. Dodatkową korzyścią ze współpracy z takim niezależnym doradcą leasingowym jest fakt, że jego wynagrodzenie pokrywa firma leasingowa, a nie przedsiębiorca, podobnie jak to ma miejsce przy ubezpieczeniach. Praca brokera leasingowego jest podobna do pracy brokera/multiagenta ubezpieczeniowego w zakresie przedstawienia dostępnych ofert. Jeśli chodzi o przeprowadzenie całej transakcji i dopilnowanie szczegółów broker bierze wszystkie zadania na siebie, w tym również kontakt ze sprzedawcą przedmiotu leasingu. Przedsiębiorca nie musi się o nic martwić, ani specjalnie angażować swojego czasu.

Pożyczka leasingowa i leasing finansowy są „kuzynami” leasingu operacyjnego. Korzystamy z nich w szczególnych przypadkach, a mianowicie gdy kupujemy samochód na fakturę VAT marża lub gdy kupujemy przedmioty o innej stawce VAT niż 23%, np. w przypadku urządzeń medycznych gdzie VAT wynosi 8%.

Czyli znów jest to zakup na raty potrzebnego nam przedmiotu, z tą różnicą, że to my jesteśmy jego właścicielem i to my go amortyzujemy, a w koszty dodatkowo odpisujemy część odsetkową miesięcznej raty, a nie całą ratę.

Część firm leasingowych ma w swojej ofercie pożyczkę leasingową, część leasing finansowy, a niektóre – oba te produkty. W uproszczeniu możemy używać tych rozwiązań zamiennie, choć leasing finansowy ma dodatkową korzyść w postaci jednorazowego opłacenia z góry i odliczenia VATu, na czym niektórym przedsiębiorstwom może zależeć pod koniec kwartału czy roku.

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego nie obniżają zdolności kredytowej przedsiębiorcy!!!

Rodzaje leasingu wg przedmiotu/ podmiotu

Broker leasingowy, leasing bez zaświadczenia o dochodach - Poznań | Dorota Krajewska-Roszyk